GZ-psychologie

Remedial Teaching

Leerpraktijk Bleijenburg

Bij Leerpraktijk BLEIJENBURG is een aantal mensen werkzaam vanuit verschillende disciplines. Het team is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van diverse leer- en taalproblemen, advies bij andere schoolgerelateerde vragen en opvoedingsondersteuning.

Combinatie van disciplines binnen één praktijk

Binnen Leerpraktijk BLEIJENBURG werkt de GZ-psycholoog/orthopedagoog, waar nodig, nauw samen met de logopedist en de remedial teacher. Deze combinatie van disciplines wordt door cliënten en team als zeer positief ervaren. Veel leerproblemen - zoals dyslexie - hebben een talige basis, waardoor cliënten vaak binnen één praktijk geholpen kunnen worden. Ook worden praktische ervaringen, nieuwe beroepskennis en informatie - opgedaan tijdens cursussen, congressen, workshops e.d. - met elkaar gedeeld.

Het team van Leerpraktijk Bleijenburg bestaat uit de volgende personen

J.N. (Judith) Bruin

Logopedist

L.C. (Linda) Wouters

Remedial Teacher

drs. M.C. (Manon) Mampaey

GZ-psycholoog/orthopedagoog