Logopedie

DE LOGOPEDIST

Logopedie wordt gegeven door een kwaliteitsgeregistreerde logopedist met jarenlange werkervaring in de vrije vestiging. Zij is lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

De logopedist verleent hulp bij problemen op een aantal gebieden.

Dit betreft:

  • mondgedrag, zoals mondmotoriek, mondademen en afwijkend slikken
  • adem en stem, bijv. onvoldoende adembeheersing, heesheid of keelklachten door verkeerd stemgebruik
  • spraak, bijv. onduidelijk spreken en het weglaten of niet correct uitspreken van klanken
  • horen, onder meer een stoornis in de klankonderscheiding, auditieve analyse en synthese
  • taal, o.a. een vertraagde taalontwikkeling, onvoldoende taalbegrip en -gebruik, te weinig communicatieve voorwaarden

logopedieLogopedie en dyslexie

De logopedist behandelt ook leerproblemen met een talige basis, zoals dyslexie. Er wordt dan gewerkt aan bijvoorbeeld problemen met:

  • kort auditief werkgeheugen
  • verbaal leervermogen
  • fonologische vaardigheden
  • benoemsnelheid
  • woordvindingsproblemen

Diagnostiek en behandeling

Eerst zal er een informatief gesprek gehouden worden. Vanuit dit gesprek wordt bekeken wat voor de cliënt van toepassing is en zal er indien nodig verder onderzoek plaatsvinden. Vanuit de onderzoeksresultaten wordt bekeken of individuele behandeling nodig is of dat voorlichting en advies aan ouders/verzorgers volstaat. Naast de individuele behandeling zal er begeleiding van ouders, verzorgers, leerkrachten en/of eventueel andere hulpverleners of direct betrokkenen van de cliënt plaatsvinden.

Vergoeding door de zorgverzekeraar

De logopedist heeft een contract met de verzekering, dus worden in bijna alle gevallen de logopedische klachten waarvoor u bent doorverwezen door uw arts geheel vergoed. Wel betaalt u een deel van de behandeling zelf via het eigen risico (vanaf 18 jaar).

Het maken van een afspraak kan op verwijzing van een arts, maar ook zonder verwijzing. Komt u zonder verwijzing naar de logopedist, dan zal er eerst een screening gedaan worden om te zien of logopedie de juiste zorg is voor uw klacht. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden deze screening. Is dit het geval, dan worden de kosten van de screening bij u in rekening gebracht.

Voor het maken van een afspraak, kunt u bellen naar het centrale nummer of een mail sturen. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.