Dyslexieonderzoek

Sinds 2009 is dyslexie op de basisschool onder strenge voorwaarden opgenomen binnen de vergoede zorg. Een kind moet o.a. op school bij drie meetmomenten achter elkaar een E-score hebben gehaald op de DMT (Drie Minuten Toets). Na de eerste keer dat er een E-score gerealiseerd wordt bij het technisch lezen op woordniveau, zouden onmiddellijk de alarmbellen af moeten gaan en gaat de school intensieve extra hulp bieden (zorgniveau 3). Wanneer een kind, ondanks deze extra hulp, toch blijft horen bij de 10% zwakst presterende groep, kan u een beroep doen op een vergoed traject. Dan wordt uw kind er gelukkig vaak op jonge leeftijd (in groep 4 of 5) al wel uitgepikt. Meer informatie over de vergoede dyslexiezorg vindt u op www.masterplandyslexie.nl.

Echter, het is een misvatting dat er alleen bij drie keer een E-score op de DMT sprake kan zijn van dyslexie. Soms kunnen kinderen leesproblemen, door bijv. hun relatief sterke intellectuele mogelijkheden, gedurende langere tijd compenseren. Dan gaan kinderen pas op het voortgezet onderwijs,of zelfs nog later, echt uitvallen door bijvoorbeeld slechte resultaten bij de vreemde talen en/of structureel te weinig tijd bij toetsen. Het gebeurt ook wel dat er op de basisschool geen DMT meer afgenomen wordt bij een kind, omdat het tekstlezen wel op niveau is.

Bij een groep kinderen is er al een andere diagnose gesteld is, zoals bijv. AD(H)D; bij co- morbiditeit (het samengaan van twee probleemgebieden/stoornissen) kan er namelijk geen beroep worden gedaan op de vergoede dyslexiezorg.

Het is ook mogelijk dat er vooral zeer ernstige spellingproblemen aanwezig zijn. In al deze gevallen is een vergoed traject niet mogelijk, maar kan er wel degelijk sprake zijn van dyslexie, waardoor de (leer)ontwikkeling van kinderen belemmerd kan worden en er ook bijkomende problemen kunnen ontstaan. Denk hierbij aan motivatieverlies, frustratie en/of onzekerheid. Wanneer u twijfels heeft of dit het geval is bij uw kind of puber, kunt u terecht bij Leerpraktijk Bleijenburg.

Omdat deze hulp buiten de vergoeding valt, wordt een onderzoek gefaseerd uitgevoerd. Dit betekent dat een onderzoek kan worden afgebroken, wanneer er bij de screening van het technisch lezen en de spelling blijkt dat er geen sprake is van een ernstige achterstand. Dan kan er sowieso geen dyslexie worden gediagnostiseerd en hoeft er in principe geen compleet onderzoek worden afgenomen. Dit, om de kosten voor ouders zo laag mogelijk te houden.

Ook volwassenen kunnen bij Leerpraktijk Bleijenburg terecht bij een vermoeden van dyslexie.