Klachtenregeling Leerpraktijk Bleijenburg

Bij Leerpraktijk Bleijenburg doen we ons best om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zo zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Wanneer u een klacht heeft stellen wij het op prijs wanneer u dit eerst met de praktijkhouder bespreekt. Dan kan er geprobeerd worden of er iets aan uw klacht te doen valt.

Wanneer u dit liever niet doet of wanneer een gesprek niet tot de gewenste oplossing leidt, zijn er nog andere mogelijkheden om uw klacht te laten behandelen.:

  • U kunt een klacht indienen bij de beroepsvereniging waar Leerpraktijk Bleijenburg is aangesloten, de Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen. De NVO heeft hiervoor twee tuchtrechtelijke instanties, het College van Toezicht en het College van Beroep. Zij hebben beide een onafhankelijke positie binnen de vereniging. De beroepscode voor de orthopedagoog/psycholoog vormt het uitganspunt voor deze klachtenregeling. De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen. Zie www.nvo.nl
  • Daarnaast kunt u met uw klacht ook terecht bij het onafhankelijk Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze kan bemiddelen tussen Leerpraktijk Bleijenburg en u, zodat er samen alsnog een goede oplossing gevonden kan worden. U bereikt het Klachtenloket Zorg door te bellen naar 070-3105392 of een e-mail te sturen naar info@klachtenloketzorg.nl
  • Daarnaast kunt u met uw klacht terecht bij de Patienten Federatie Nederland of bij een Regionaal tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Heeft u hulp nodig bij het indienen van uw klacht? Dan kunt u terecht bij Zorgbelang Nederland.