Studiekeuze- en Beroepen interesseonderzoek

Nu de basisbeurs een aantal jaren terug is veranderd in een prestatiebeurs is het nog belangrijker geworden dat jongeren na het behalen van een diploma op het voortgezet onderwijs een goede vervolgopleiding kiezen. Soms kan dit een puzzel zijn, bijv. bij kinderen waarbij de schoolloopbaan al wat minder optimaal is verlopen. Het gebeurt ook dat jongeren niet kunnen kiezen, omdat ze heel veel leuk vinden of juist bijna niks. Wanneer u en uw kind hier ondersteuning in wenst, bent u bij Leerpraktijk Bleijenburg op het goede adres.

Een ‘breed’ beroepeninteresse onderzoek geeft inzicht in sterke en minder sterke kanten van een persoon op het gebied van capaciteiten, persoonlijkheid en executieve functies, zoals o.a. concentratieprocessen, geheugen e.d. Wanneer deze informatie gekoppeld wordt aan de belangstelling van iemand, kan dit richtinggevend zijn. Zo wordt de kans op een goede keuze zo maximaal mogelijk gemaakt. Een ‘breed” onderzoek duurt twee dagdelen, is individueel en wordt afgesloten met een uitgebreide rapportage en een eindgesprek, waarin de uitkomsten worden toegelicht. Uiteraard kan er in overleg ook worden gekozen voor een deelonderzoek (bijv. alleen naar de capaciteiten of interesses), waarbij de tijdsinvestering en de kosten lager zijn.