Vergoedingen

In 2016 heeft Leerpraktijk Bleijenburg er wat betreft de psychologische zorg voor gekozen om geen contracten meer aan te gaan met de gemeente (voor kinderen en jeugd) en de zorgverzekeraars (voor volwassenen). Dit betekent dat onderzoeken en consulten i.h.a. niet voor vergoeding in aanmerking komen. Hierdoor is de wachtlijst relatief kort. Een bijkomend voordeel is dat de informatie echt alleen bij de praktijk blijft; de privacy van cliënten wordt zodoende extra gewaarborgd. U kunt uiteraard per mail of telefonisch contact opnemen, wanneer u hier meer informatie over wenst.

Bij sommige vraagstellingen behoort een vergoed traject wel tot de mogelijkheden. Wanneer dit het geval is, zult u verwezen worden naar een, bij de vraagstelling passende, praktijk van een collega.

In 2015 is de GZ-psycholoog van Leerpraktijk Bleijenburg nauw gaan samenwerken met een vrijgevestigde praktijk binnen de specialistische GGZ, genaamd NeuroScan. Onderzoeken en consulten (bijv. intakes, testafname en adviesgesprekken) worden gedaan op de locatie van NeuroScan: Draai 11 te Dordrecht. De samenwerking heeft er daarnaast in geresulteerd dat er oudertrainingen en incidenteel gesprekstherapeutische behandelingen (CGT, waaronder oplossingsgerichte therapie) worden gedaan onder de paraplu van NeuroScan. Deze praktijk heeft contracten met diverse zorgverzekeraars en regio’s/gemeenten.